Karl den store, frankerriket og føydalismen

Frankerriket nådde sin største utbredelse og makt under Karl den store. Gjennom erobringskriger og allianse med paven underla han seg store deler av Sentral- og Vest-Europa, og erobringene gikk hånd i hånd med den kristne misjonen.

Oppgave

  1. Hvilke områder omfattet frankerriket da det var på det største?
  2. Hva skjedde med frankerriket etter Karl den stores død?
  3. Finn ut hva som kjennetegner føydalismen.
  4. Hvordan vil du vurdere nettstedene nedenfor som kilder til kunnskap om Karl den store?