Enkle arbeidsoppgaver

1. Bruk stoffet i læreboken og andre kilder. Hvilken rolle har Storbritannias, Frankrikes og USAs politikk i Midtøsten spilt for formingen av det arabiske og muslimske synet på Vesten?

 

2. Presenter David Ben-Gurion, Golda Meir, Gamal Nasser, Anwar Sadat, Hosni Mubarak, Menachem Begin, ayataolla Khomeini, Saddam Hussein, Yasir Arafat, Yitzak Rabin, Bashar Al-Assad eller Osama bin Laden. 

 

3. Kurderne lever både i Tyrkia, Irak, Syria og Iran. Under første verdenskrig lovet de allierte dem en egen stat etter krigen dersom de kjempet på deres side. Løftet ble ikke holdt. I 2007 bodde nesten 30 millioner kurdere i Midtøsten. Hvorfor har de ikke fått sin egen stat, Kurdistan? Bruk FN-sambandets nettsted Globalis.no om Kurdistan. Lag et foredrag om kurdernes situasjon i Midtøsten.

 

4. Etter 1975 har Libanon hatt en bitter borgerkrig og flere israelske invasjoner. Bruk FN-sambandets nettsted Globalis.no. Finn ut hva som var bakgrunnen for den langvarige borgerkrigen og de israelske invasjonene i 1978, 1982 og 2006.

 

5. Hva ligger i begrepet islamisme? Finn ut hva de islamistiske bevegelsene Det muslimske brorskap, Hizbollah, Hamas og Al Qaida står for. Hvilke politiske mål har de? Hvilke midler mener de det er nødvendig og riktig å bruke for å nå målene?

 

6. Bruk FN-sambandets nettsted Globalis.no. Lag en kort presentasjon av Afghanistan og landets historie etter 1945. Hvilke ulike folkegrupper bor i landet? Hvem har hatt makten i landet, og hvilke utenlandske makter har blandet seg i landets politikk? Hvordan er den aktuelle situasjonen i Afghanistan? Drøft om det var riktig av Norge å delta i invasjonen av Afghanistan i 2001.