Stemmerett for kvinner

På 1800-tallet oppstod en rekke kvinnebevegelser som kjempet for å forbedre kvinners kår og for samme politiske rettigheter for kvinner og menn og likestilling i arbeids- og samfunnslivet. På nettstedene nedenfor kan du lære mer om kampen for at kvinner skulle få stemmerett i Norge.

Oppgave

  1. Bruk nettstedene nedenfor til å finne ut hvilke rettigheter kvinnene kjempet for.
  2. Hvilke argumenter ble brukt mot at kvinner skulle få stemmerett? Hvilke argumenter ble brukt for?
  3. Hvilke grupperinger støttet kvinnenes stemmerett og hvilke var imot?