Jaltaavtalen

I byen Jalta på Krim møttes Roosevelt, Churchill og Stalin 4.–11. februar 1945 for å forberede overgangen fra krig til fred i verden. Bruk protokollen fra konferansen på nettstedet under og svar på spørsmålene.

Oppgave

  1. Hva var Jalta-konferansen?
  2. Beskriv hvordan FN var tenkt.
  3. Hvilke planer ble lagt for Tyskland?
  4. Hva ble avtalt om Polens framtid?