Meninger om Stalin

Nedenfor er gjengitt to synspunkter på Stalin. Det første sitatet er et utdrag fra NKPs tidligere formann Martin Gunnar Knudsens bok Mot strømmen, Aschehoug 1983. Martin Gunnar Knudsen bodde i Sovjetunionen tidlig i 1950-årene. Det andre sitatet er fra Andrej Gromykos bok Memoarer, Schibsted 1989. Oversatt fra engelsk av Kjell Dragnes. Gromyko var Sovjetunionens utenriksminister.

Oppgave

  1. Hvordan vurderer NKPs tidligere formann og Sovjetunionens tidligere utenriksminister president Stalin? Likheter og ulikheter.
  2. Hva kan forskjellene i synspunkter bunne i?

Kilder

Martin Gunnar Knudsen:

Det har blitt mote hos en del salongradikale og blant eurokommunister å betrakte Stalin som en massemorder, et despotisk uhyre, mistenksom og grusom, uten et fnugg av menneskelighet. Ikke noe er mer feilaktig.

Josef Vissarionovitsj Stalin vil trass i alt bli stående i historien både som en fremragende marxist og en stor statsmann. Slik så jeg på ham i 1953 – og i dag. (...)

Krigen slo alle Sovjetunionens fredelige planer over ende, men førte til at landet ble stående som en av de store seierherrer i kampen mot fascismen. Uansett hvilke feil Stalin har begått før og under krigen, sto han i 1953, som han gjør det i dag, for oss som landets største leder og statsmann under den store fedrelandskrigen, kampen på liv og død, der det var to alternativer: Seire eller dø. (...)

Etter krigen kom de harde årene med gjenreising og nyreising, også nå med Stalin som den store leder, hevet over enhver kritikk, og i stedet gjenstand for en smiger og en dyrking så grenseløs og uendelig at det nærmet seg en sykelig tilbedelse. (...)

Det var i 1953 ingen som satte spørsmålstegn ved Stalins personlige egenskaper, ingen som anklaget ham for hensynsløshet og sykelig mistenksomhet, ingen som reiste tvil om hans personlige beskjedenhet og høyreiste moral. Vestlige statsmenn og andre forteller tvert om at han virket meget likevektig og vennlig, rolig og klok. Dikteren Maxim Gorkij, som sto Stalin nær, sier det samme.

Andrej Gromyko:

Jeg har besluttet å gi uttrykk for mine tanker om Stalin, for det første fordi jeg var hans samtidige og så ham i mange forskjellige situasjoner under og etter krigen, og for det andre fordi folk med rette har spurt meg hva de skal tro om ham, ettersom han hadde så mange motstridende sider i seg.

Stalin vil være omstridt i årtier, om ikke århundrer. Han var en mann av stort kaliber. Han holdt kommunistpartiet sammen etter Lenins død, og i de neste 30 år spilte han en avgjørende rolle som leder i en stormakt som sto overfor avgjørende oppgaver. Soldater i Den røde hær og partisaner døde med hans navn på leppene. Det er imidlertid ikke mulig bare å se hans positive sider, for han var en tragisk personlighet med store indre motsetninger. På den ene side var han en mann med et mektig intellekt, en leder med den revolusjonæres klippefaste besluttsomhet, samtidig som han hadde evnen til å nå frem til en forståelse med våre krigsallierte. På den annen side var han en hard mann som ikke telte de menneskelige omkostninger når det gjaldt å nå et mål, og han skapte en uhyrlig, vilkårlig statsmaskin som sendte mange uskyldige sovjetiske mennesker i døden.