Den kalde krigen

Bruk nettkilder til å svare på oppgavene.

Oppgave

  1. Lag korte biografier over noen av disse personenes rolle under den kalde krigen: Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Josef Stalin, Nikita Khrusjtsjov, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Leonid Bresjnev, Ronald Reagan, Mikhail Gorbatsjov.
  2. Lag en oversikt over avtaler om begrensninger, nedskjæringer og avskaffelse av atomvåpen.
  3. Finn forklaringer på hvorfor Sovjetunionen gikk i oppløsning.
  4. Lag korte oversikter over hendelser under den kalde krigen som: Berlinblokaden, Koreakrigen, oppstanden i Ungarn, U2-krisen i 1960, Berlinmuren, sputniksjokket, invasjonsforsøket i Bay of Pigs på Cuba, Cubakrisen, Prahavåren, invasjonen i Tsjekkoslovakia 1968, Vietnamkrigen, krigen i Afghanistan fra 1979, glasnost og perestrojka.