Vietnamprotest

Les utdraget fra bladet For Vietnam juni 1971, utgitt av Solidaritetskomiteen for Vietnam, og besvar oppgavene.

Oppgave

  1. Hvordan begrunner artikkelen påstanden om at USA begår krigsforbrytelser i Vietnam?
  2. Hvilke grupper i USA presenteres som hovedansvarlige for krigen?
  3. Hva er karakteristisk for "USA-imperialismen"?

Kilde

Folkemord – ingen tilfeldighet

"USA bedriver regelrett folkemord i Vietnam (...)" Denne påstanden ble for noen få år siden - og blir det fremdeles i enkelte kretser - kategorisk avvist som ondsinnet kommunistisk propaganda. Slikt har bare til hensikt å tilsverte vår alliertes heltemodige og oppofrende innsats for den frie verden, heter det.

Men uansett hvilke drømmebilder USA-elskerne ønsker å ha av virkeligheten - drøm forblir nå alltid bare drøm. Men den harde sannhet lar seg ikke lenger skjule. Dokumentasjoner i overflod har avslørt USAs handlinger i Vietnam og det øvrige Indo-Kina. Her er begått og blir fortsatt begått krigsforbrytelser like bestialske som det nazistene gjorde. (...)

Komiteen vil ikke mangle stoff - fangers opplevelser i fengslene og konsentrasjonsleirene, beskrivelser og bevis på de mest utspekulerte torturmetoder og den systematiske ødeleggelsen av avlinger og natur ved giftspredning. Videre terrorbombing, massakrer - listen er i og for seg uendelig, og bekrefter bare det vi har visst i mange år. USAs krigsmetoder ble tidlig beskrevet av Sara Lidman - senere kom rapportene fra Russell-tribunalet, og bare titlene på alle de bøker som omhandler USAs forbrytelser i Indo-Kina og ellers i verden ville fylle dette heftet. Vi savner ikke lenger bevis for det som opprinnelig var rykter. Det nytter ikke lenger å si: "Dette visste jeg ikke". Det har til og med de krigsvennlige krefter i USA innsett, og måtte handle da verdensopinionens rop om "rettferdighet, straff de skyldige" ble for høye. Og så lot de da "rettferdigheten skje fyldest", og Calley ¹ fikk sine år. Noen pustet lettet over rettsapparatets ufravikelige manifestasjon av at rett og rettferd fremdeles blir respektert, andre gjennomskuet parodien.

De virkelig skyldige har nok en gang gått klar. Calley gjorde hva andre hadde lært ham opp til og belønnet ham for. Han fulgte ordrene. Hans overordnede fulgte sine ordrer, og deres overordnede fulgte sine ordrer osv. (...) Så straff generalene da. Ja, om ikke annet skal en av dem stilles for retten. Så har vi grepet ondet ved roten, og alle kan føle seg lettet. Hvis det ikke hadde vært for at ansvaret strekker seg videre oppover. Skal vi stille Nixon for krigsrett da? Vi kunne jo prøve, men ville neppe komme noen vei. Likevel har vi nærmet oss sakens kjerne. De øverste politiske og militære myndigheter, de som profiterer på krigen ved å lage alt fra boksåpnere til napalm og splintbomber. Storindustriens anonyme menn, de som æres av den samlede nasjon for å bidra til industriell framgang og økt nasjonalprodukt. De som skaper nye arbeidsplasser, sørger for en harmonisk samfunnsutvikling og får medaljer fordi de er velstandens hjørnesteiner.

Men dette vet vi da. Dette er en enkel forklaring som underslår mye. Javel. La oss fortsette.

Tenk nå om disse menn virkelig ser seg som samfunnets hjørnesteiner. De kan ha rett i det, men dette forhindrer ikke at de deltar i forbrytelsene mot Indo-Kinas folk. De bidrar til å opprettholde og støtte fenomenet imperialisme, et system USA står som største eksponent for i dag. Så kan vi gladelig skyve ansvaret over på et system og gjøre storpolitikerne og industriens menn til uskyldige ofre for dette systemet. Vi oppløser menneskets ansvar - vi er alle håpløst underlagt systemets makt. Nei - det er her vi må si stopp. Imperialismen er et historisk produkt, satt i verk og opprettholdt av mennesker. Derfor også oppløselig av mennesker. Vi kan bekjempe imperialismen, og vår kamp er rettet mot USA-imperialistenes angrepskrig i Indo-Kina. (...)

La oss vende tilbake til krigsforbrytelsene.

Vår artikkel viser at disse ikke er tilfeldigheter. De er snarere nødvendige følger av imperialismen som system: Aspekter ved den, og ikke beklagelige glipp i en ellers så "renhåret og rettferdig krig". Imperialismens voldskarakter kommer i dag særlig til uttrykk i Indo-Kina. Her er imperialismens sanne vesen mest blottstilt og er derfor også mest sårbar. Med andre ord kan den her best bekjempes, og den kampen kan vi her hjemme bidra til.

1) Calley var en amerikansk offiser som ble dømt for å ha ledet en massakre på sivile i landsbyen My Lai.