Fattigdom, konflikter og miljø

Nettstedet Globalis gir en mengde informasjon om ulike land, fattigdom og miljø. Bruk dette nettstedet til å svare på oppgavene. Bruk også nettstedet til å finne andre opplysninger om ulikheter mellom land når det gjelder, økonomi, politikk, sosiale forhold og miljø.

Oppgave

  1. Velg ut noen av de fattigste landene i Afrika, Latin-Amerika og Asia på HDI indeksen. Sammenlign forventet levealder, livskvalitet, global lykkeindeks, andelen barn i grunnskolen og BNP per innbygger med de landene som ligger først på indeksen.
  2. Ta for deg noen eksempler på konfliktområder i verden og beskriv konfliktens bakgrunn, forløp og eventuelle løsningsforsøk.
  3. Bruk statistikken på Globalis og finn ut hvordan USA, Kina, Norge, Russland, India, Japan og Brasil kommer ut på statistikkene om klima og miljø.

Nettressurser