Repetisjonsspørsmål til kap. 1

1 Når og hvor oppstod vår menneskeart, Homo sapiens sapiens?

2 Hvorfor utkonkurrerte Homo sapiens sapiens andre menneskearter?

3 Hvorfor og når begynte menneskene med svibruk?

4 Hva var nytt med jordbrukssamfunnene?

5 Hvilke negative virkninger fulgte med jordbrukssamfunnene?

6 Hvorfor kom de første høykulturene eller sivilisasjonene langs elver?

7 Hva kjennetegner en sivilisasjon?

8 Hvorfor fulgte mer krig med sivilisasjonene, og hvilke virkning kan dette ha fått for samfunnene?

9 Hvor og når skapte sumererne verdens første sivilisasjon og hvilke oppfinnelser gjorde de?

10 Hvilke oppfinnelser kom som et resultat av jordbruket og livet langs Nilen?