Repetisjonsspørsmål til kap. 3

1 Hva betyr begrepet middelalder, og hvilke faser kan perioden deles inn i?

2 Hvordan bygde den katolske kirken ut makten sin i tidlig middelalder?

3 På hvilke måter satte kristendommen sitt preg på middelaldermenneskenes liv?

4 Hvorfor klarte araberne å erobre et stort rike?

5 Hvorfor ble muslimene splittet i sjiaer og sunnier?

6 Hva kjennetegnet islamsk kulturblomstring fram til ca. 1100?

7 Hva kjennetegner kvinnenes kår i det muslimske samfunnet i middelalderen?

8 Hvordan samarbeidet de frankiske kongene med pavekirken?

9 Hva førte fram til bruddet mellom den romersk-katolske kirken og den gresk-ortodokse kirken i 1054?

10 Hva legger vi i begrepene serf, vasall, len og føydalsamfunn?

11 Hvordan var adelskvinnenes situasjon i føydalsamfunnet?

12 Hva gikk investiturstriden ut på, og hvordan ble den avsluttet?

13 Hvordan skapte situasjonen i Midtøsten på slutten av 1000-tallet et grunnlag for korstogene, og hva utløste dem?

14 Hva var inkvisisjonen?

15 Hva var hovedårsakene til folkeøkningen og framgangen i landbruket i middelalderen?

16 Hvorfor ble det grunnlagt tusenvis av nye byer i høymiddelalderen?

17 Hvordan ble kongemakten styrket i høymiddelalderen?

18 Hvilke økonomiske og sosiale virkninger hadde svartedauden?

19 Hva var en stenderforsamling?

20 Hvilken innflytelse fikk det engelske parlamentet i middelalderen?

21 Hvorfor ble keisermakten svekket i Det tysk-romerske riket fra slutten av 1200-tallet?

22 Hvorfor ble bøndene i Øst-Europa mer ufrie enn bøndene i Vest-Europa?

23 Hvilken betydning hadde jernet for utviklingen av vikingsamfunnet?

24 Hvem møtte på bygdetinget, og hvilke oppgaver hadde det?

25 Hvorfor var høvdingene så mektige i vikingtiden?

26 Hvilke idealer, våpen og egenskaper hadde vikingkrigerne?

27 Hva var en trell, og hvilken betydning hadde trellene i vikingtiden?

28 Hvordan kan forhold ute i Europa ha påvirket vikingenes angrepslyst?

29 Hvorfor ble Norden et viktig ledd i den europeiske fjernhandelen i vikingtiden?

30 Hva var det typiske ved vikingferdene på 800- og 900-tallet?

31 Hva menes med vikingferder i «vesterveg» og «austerveg»?

32 Hvordan skaffet Harald Hårfagre seg kongsmakt i Norge?

33 På hvilke måter fikk Håkon den gode i stand et godt samarbeid med bøndene?

34 Hvordan utnyttet kirken Olav Haraldssons død på Stiklestad?

35 Vis hvordan kristendommen avløste den norrøne religionen på 1000-tallet.

36 Hva betydde det at kongene styrte i et samkongedømme?

37 Hvorfor brøt det ut borgerkriger i Norge på 1100-tallet?

38 Hva ble bestemt i tronfølgeloven av 1163?

39 Hvem var birkebeinerne?

40 Hva var baglerpartiet?

41 Hvorfor kalles perioden 1217–1349 «storhetstiden» i norsk historie?

42 Hva var kanselliet og kongsrådet?

43 Hva var forskjellen mellom en selveierbonde og en leilending?

44 Hvilke byer var viktigst i Norge i middelalderen?

45 Hva var svartedauden?

46 Hvem var hanseatene?

47 Hva var Kalmarunionen?