Repetisjonsspørsmål til kap. 5.

1 Hva var det sentrale i opplysningstidens tenkning?

2 Hva mente Locke med folkesuverenitetsprinsippet?

3 Hva mente Montesquieu med maktfordelingsprinsippet?

4 Hvorfor gjorde amerikanske kolonister opprør mot britisk overhøyhet?

5 Hva var hovedinnholdet i den amerikanske grunnloven av 1787?

6 Hva var budskapet i den amerikanske uavhengighetserklæringen av 1776?

7 Hvorfor innkalte kong Ludvig 16. stenderforsamlingen i Frankrike i 1789?

8 Hvorfor dannet medlemmer av stenderforsamlingen en ny nasjonalforsamling?

9 Hvorfor sa adel og geistlighet fra seg føydale rettigheter?

10 Hva var hovedinnholdet i den nye menneskerettighetserklæringen?

11 Hva vil det si at Frankrike ble et konstitusjonelt kongedømme i 1791?

12 Hvilke reformer innførte Nasjonalkonventet i 1792?

13 Hva ligger i begrepet «revolusjonen spiste sine barn»?

14 Hvordan kom Napoleon til makten i Frankrike?

15 Hvordan ble Danmark-Norge trukket med i Napoleonskrigene?

16 Hvorfor fikk Karl Johan løfte om å få Norge?

17 Hvordan fikk Kristian Fredrik norsk støtte til opprør mot Kielfreden i 1814?

18 Hvilke prinsipper bygde Grunnloven av 17. mai 1814 på?

19 Hvordan kom Norge i union med Sverige?