Repetisjonsspørsmål til kap. 6

1 Hvorfor steg folketallet i Europa sterkere enn i andre verdensdeler fra begynnelsen av 1700-tallet?

2 Hva gikk innhegningslovene (enclosure acts) i England ut på?

3 Hva legger vi i uttrykket hjemmeindustri?

4 Hva er Thomas Newcomen og James Watt kjent for?

5 Hvorfor var det en fordel å bruke steinkull i stedet for trekull når man skulle smelte malm?

6 Hva var puddlingprosessen?

7 Hvilke forutsetninger hadde Storbritannia for å utvikle industri?

8 Hva er Adam Smith kjent for?

9 Hva var en maskinstormer?

10 Hva var New Poor Law?

11 Hvorfor hadde industrien i Tyskland så stor framgang i andre halvdel av 1800-tallet?

12 Hvorfor ble USA verdens førende industristat før første verdenskrig brøt ut i 1914?

13 Hvorfor økte verdens miljøproblemer etter midten av 1700-tallet?

14 Hva var The Alcali Act?

15 Hvem var kvenene?

16 Hva gikk Homestead Act ut på?

17 Hva betydde det for Norge at navigasjonsakten ble opphevet i 1849?

18 Hvor bygde gründerne de første tekstilfabrikkene i Norge?

19 Hvor mange yrkesaktive arbeidet i industrien ca. 1900?

20 Hva var konsesjonslovene?

21 Hva betyr uttrykket «det store hamskiftet»?

22 Hva betydde jordskiftelovene for bøndene i Norge?

23 Hvorfor var slåmaskinen selve symbolet på det store hamskiftet?

24 Hva var en husmann?

25 Hva var årsakene til at fiskeriene i Norge hadde framgang på 1800-tallet?