Repetisjonsspørsmål kap. 8

1 Hva menes med imperialisme?

2 Hvilke områder ville britene kolonisere i Afrika?

3 Hvilke områder tok Frankrike kontroll over i Afrika?

4 Hvorfor ønsket også den nye nasjonalstaten Tyskland kolonier?

5 Hvilke drivkrefter lå bak imperialismen?  

6 Hva var Berlinkonferansen?

7 Hva menes med direkte og indirekte styre av koloniene i Afrika?

8 Hvordan ble kolonistyret mottatt av de koloniserte afrikanerne?

9 Hva menes med at India var «juvelen i kronen»?

10 Hvordan greide Japan å få til industriutvikling?

11 Hva var bakgrunnen for den økonomiske veksten i Latin-Amerika etter 1870?

12 Hva var Monroedoktrinen?

13 Hva menes med at det var et britisk «verdenssystem» i 1914?

14 Hvilke konsekvenser fikk imperialismen?