Repetisjonsspørsmål til kap. 10

1 Hva kjennetegnet Lenins marxisme-leninisme?

2 Hva utløste tsarstyrets fall våren 1917?

3 Hva var målet for bolsjevikenes revolusjon høsten 1917?

4 Hvorfor ble det borgerkrig i 1918?

5 Hva var Trotskij og Stalin uenige om?

6 Hva var Gulag og Moskvaprosessene?

7 Hva gjorde USA til den ledende økonomiske makten i 1920-årene?

8 Hva forårsaket børskrakket i USA i 1929?

9 Hva var hovedinnholdet i president Roosevelts New Deal-politikk?

10 Hvorfor førte krisen i USA til en økonomisk verdenskrise?

11 Hva kjennetegnet fascismen som ideologi?

12 Hvordan kom Mussolini til makten?

13 Hva var hovedinnholdet i Hitlers nazistiske ideologi?

14 Hvordan ble Hitler statsminister (kansler)?

15 Hvorfor ble Arbeiderpartiet revolusjonært i 1918?

16 Hvorfor stiftet Quisling partiet Nasjonal Samling (NS)?

17 Hva gikk kriseforliket mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet i 1935 ut på?

18 Hvordan behandlet norske myndigheter minoriteter i mellomkrigstiden?