Repetisjonsspørsmål til kap. 11

1 Hvordan førte Japan en aggressiv politikk i 1930-årene?

2 Hvilke stormakter støttet høyresiden under den spanske borgerkrigen?

3 Hvilke bestemmelser inneholdt Versaillestraktaten om Saar og Rhinland?

4 Hva var innholdet i Münchenforliket og den tysksovjetiske ikke-angrepsavtalen?

5 Hva menes med «Blitzkrieg»?

6 Hvordan endte vinterkrigen mellom Sovjetunionen og Finland vinteren 1939–1940?

7 Hvorfor angrep Hitler Norge?

8 Hvorfor måtte de allierte trekke sine styrker ut av Norge i juni 1940?

9 Hva var Maginotlinjen?

10 Hvilken politikk førte Vichy-regjeringen i Frankrike?

11 Hva var «slaget om Storbritannia», og hvordan endte det?

12 Hvordan prøvde Mussolini å skape «et romersk imperium» på Balkan?

13 Hvilke stater hjalp Tyskland under angrepet på Sovjetunionen i 1941?

14 Hvordan kom USA i krig med Japan og Tyskland i slutten av 1941?

15 Hva var Nanjing-massakren?

16 Hvordan så nazistene på russere og polakker?

17 Hvilke deler av den sovjetiske befolkningen ble særlig hardt rammet av krigshandlinger?

18 Hvilke forhold skapte konflikter mellom Polen og Sovjetunionen under andre verdenskrig?

19 Hva gikk de alliertes terrorbombing ut på?

20 Hvilke metoder brukte nazistene for å utrydde jødene?

21 Hvordan endte slaget ved Stalingrad i januar 1941?

22 Hvordan stilte regjeringen Nygaardsvold seg til det tyske angrepet på Norge?

23 Hva var Administrasjonsrådet?

24 Hva gjorde Terboven med kongehuset og Nygaardsvold-regjeringen i september 1940?

25 Hva mente Hitler med at Norge var «et skjebneområde»?

26 Hvilke hovedmål hadde Nasjonal Samling under andre verdenskrig?

27 Hva var Statsakten på Akershus i februar 1942?

28 Gi eksempler på sivil motstand mot tyskerne og NS?

29 Hva var Milorg?

30 Hvordan deltok Nygaardsvold-regjeringen i krigen på alliert side?

31 Hvordan foregikk frigjøringen av Norge?

32 Hva var rettsoppgjøret?

33 Hva var hovedmålene i Atlanterhavserklæringen fra 1941?