Elverumsfullmakten

I et møte på Elverum 9. april 1940 fattet Stortinget enstemmig beslutningen som er omtalt og gjengitt nedenfor.

Oppgave

  1. Hvilke fullmakter gav Stortinget til regjeringen?
  2. Fra enkelte hold er fullmaktens gyldighet trukket i tvil. Prøv å finne ut hva diskusjonen går ut på.

Kilde

Elverumsfullmakten

Stortinget bemyndiger Regjeringen til, inntil det tidspunkt kommer da Regjeringen og Stortingets presidentskap etter konferanse innkaller Stortinget til neste ordinære møte, å vareta rikets interesser og treffe de avgjørelser og beføyelser på Stortingets og Regjeringens vegne, som må anses for påkrevd av hensyn til landets sikkerhet og framtid.

Enn videre uttalte Stortingets President følgende, som ikke møtte motsigelse fra noe hold i Stortinget:

– hvis det skulle vise seg at det er umulig for denne regjering, som er landets lovlige regjering, å komme i den kontakt hvori den skulle komme med makthaverne i øyeblikket, har den åpen den adgang å bevare Regjeringen og derigjennom det internasjonale symbol på Norges uavhengighet og selvstendighet, den eneste regjering som har internasjonal bemyndigelse og fullmakt til å opptre, selv om den sitter i et fremmed land.