Jødeforfølgelser og konsentrasjonsleirer

De første konsentrasjonsleirene ble opprettet kort etter at Hitler overtok makten i 1933. Ifølge nazistenes raseteorier var jøder, slavere, sigøynere m.fl. laverestående mennesker. Forfølgelsene startet med boikott av jødiske forretninger, angrep på synagoger og mishandling av jøder og endte med holocaust, en systematisk utryddelse av Europas jøder.

Oppgave

  1. Bruk nettressursene nedenfor til å lære mer om holocaust og jødenes skjebne under andre verdenskrig.
  2. Svar på «36 spørsmål om jødeutryddelsene».
  3. Søk på internett, eller bruk ressursene nedenfor til å finne stoff om jødenes skjebne i Norge.