Repetisjonsspørsmål til kap. 12

1 Hva menes med kald krig?

2 Hva menes med jernteppet?

3 Hva gikk Trumandoktrinen og Marshallplanen ut på?

4 Hvordan var Tyskland og Berlin oppdelt etter krigen?

5 Hva var Berlinblokaden?

6 Hva var dominoteorien?

7 Hva var formålet med Kull- og stålunionen?

8 Hva gikk Romatraktaten ut på?

9 Hvorfor ble EFTA stiftet?

10 Hva var STASI i Øst-Tyskland?

11 Hva var sputniksjokket?

12 Hva var bakgrunnen for Cubakrisen?

13 Hva var bakgrunnen for militærkuppet i Chile i 1973?

14 Hva menes med perestrojka og glasnost?

15 Hva var Sovjetunionens indre imperium?