Repetisjonsspørsmål

 

1 Hvorfor ble vestlige land interessert i Midtøsten på 1800–1900-tallet?

2 Hvorfor lovet britene jødene et nasjonalt hjem i Palestina?

3 Hvorfor støttet USA og Sovjetunionen opprettelsen av staten Israel?

4 Hva ble resultatet av den israelsk-arabiske krigen i 1948–49?

5 Hva var PLOs mål ved stiftelsen i 1964?

6 Hva ble resultatet av seksdagerskrigen i 1967?

7 Hva gikk Camp David-avtalen i 1979 ut på?

8 Hvorfor falt sjahens styre i Iran i 1979?

9 Hvorfor invaderte Saddam Hussein Kuwait i 1990?

10 Hva var hovedinnholdet i Oslo-avtalen fra 1993?

11 Hva anklaget Osama bin Laden saudiarabiske herskere for?

12 Hvordan reagerte FN på Al Qaidas terrorangrep på USA i 2001?

13 Hvordan begrunnet president Bush invasjonen av Irak i 2003?

14 Hvorfor godkjente ikke FN invasjonen av Irak?

15 Hva menes med «den arabiske våren»?

16 Hvordan har borgerkrigen i Syria preget Midtøsten og internasjonal politikk?