Sovjetunionens Øst-Europa-politikk

Den russiske historikeren Vladislav Zubok har vurdert sovjetisk Øst-Europa-politikk like etter krigen. Les utdraget og svar på oppgavene.

Oppgaver

1. Hvordan framstiller Zubok Sovjetunionens interesser i Øst-Europa like etter krigen?

2. Hva mener han var vendepunktet i Sovjetunionens politikk overfor Øst-Europa?

3. Hvordan forklarer han innføringen av kommunistiske regimer i Øst-Europa?

4. Molotov er nevnt i kildeutdraget. Finn ut mer om hans rolle i sovjetisk politikk.

Kilde

Konklusjonene, som ikke er annet enn foreløpige, er som følger: Øst-Europas betydning for Stalins lederskap i tiden straks etter andre verdenskrig ligger i områdets råstoffer for industrien og i andre ressurser som var nødvendig for sovjetisk økonomi og militære apparat – som var helt nedkjørt etter en lang og ødeleggende krig (…) Sovjetisk politikk i sikkerhetsspørsmål var å drive harde forhandlinger, ikke konfrontasjon. Dette holdt de fast ved helt til Marshallplanen ble lagt fram. Men straks Stalin og Molotov ante de første konturene av amerikanernes intensjoner med denne planen, la de om politikken radikalt, og den kalde krigen var en realitet. De innså at amerikanerne hadde langt bedre kort på hånden i kampen om kontrollen over europeiske land, og at USA kunne komme til å lokke Øst-Europa vekk fra Sovjetunionens interessesfære. Den eneste måten å rette opp denne manglende balansen på var å innføre kommunistiske regimer i landene.

(Fra Vladislav Zubok: Sovjets «non policy» in Eastern Europe in 1945-early 1947. Foredrag holdt i Nobelinstituttet i Oslo i februar 1994. Til norsk ved Gunnar Bureid)