Trolldomssak fra Akershus, 1624

Mellom 1570 og 1670 ble det ført rundt 2000 rettssaker mot trollfolk i Norge. Saken under er fra Enebakk i Akershus. Anklagen var rettet mot Kristoffer Lauritsen, som ble dømt 26. juli og henrettet 25. august.

Språket i kilden er modernisert.

Oppgave:

  1. Hva får vi vite om Kristoffer Lauritsen?
  2. Hva ble Kristoffer dømt for?
  3. Hva forteller Kristoffer om djevelen?
  4. Hva forteller Kristoffer om andre trollfolk?
  5. Les rammeteksten på s. 114 i læreboka. Hvordan skiller Kristoffer seg ut fra andre som ble dømt i trolldomsprosessene?
  6. Er det noe i Kristoffers sak som du tenker at ligner på «typiske» trolldomssaker?
  7. Hvordan vil du forklare at Kristoffer tilstår og at han angir andre trollfolk?

 

Kilde:

«Vi, Hans Bøler, Olav Buer, Olav Mysen, Aslak Bøler, Amund Heier, Lauritz Ødeby, Paaske Sundby, Thorstein Melnes, Olav Vestrud, Gudmund Tobøl, Ivar Bøler og Arne Rakkestad, edsvorne lagrette menn i Enebakk sogn gjør vitterlig at anno 1624 den 25 august på Seter stevnestue var vi forsamlet.

Lensmann Holm Buer lot føre for rette en person, Kristoffer Lauritsen, barnefødt i Skåne, i Helsingborg. Over han [er] dom falt, for atskillige usedvanlige bøker, og seksten signeter av tre og horn utgravet, som hos han er funnet, samt etter laugfaste folks prov og vitne er overbevist, ondt å ha lovet, hvilket og er vederfaret

Kristoffer ble «pinlig forhørt», det vil si forhørt ved hjelp av tortur, og kom med følgende tilståelse:

«1. For det første har han bekjent seg til Djevelen og har vært på Filefjell to ganger, den første gang dit ridende på en bukk, som han fikk i Valdres. Den andre gang, red han dit på en sau. Han fremviste hvor fanden ham hadde merket, som var på det venstre lår, noe over kneet, og den tid fanden så merket ham, [var] fanden grønnkledt, som av grønt fløyel og han gjorde det med en klype. Bekjente og at måtte tilføre [gi] fanden på Filefjell 6 oster.

2. For det annet bekjente og at Birger Birkenes fra Høland var med på Filefjell og red Birger dit på en sau, og førte dit med seg mye mat, flesk og smør.

3. For det tredje tilsto også at Olav Løken fra Askim var med på Filefjell ble der også om natten, satt og drakk, og den tid hadde Olav på seg en lang kjortel, som en prestekjortel, som han mente var sort.

4. For det fjerde bekjente Kristoffer at Gudmund Teigs kvinne fra Enebakk, kunne gjøre ondt, og red til Filefjell på en rokk.

5. Tilsto også at en mann i Gudbrandsdalen ved navn Ole boende på en gård ved navn Hole, og hans sønn Nils var også med på Filefjell, faren red dit på en brun fole og sønnen på en sort katt.

6. Bekjente også at Olav Knutsen, boende på Berger i Nes på Hedemarken, var med på Filefjell, og red dit på en bukk, og førte dit med seg noen tallerkener.

7. For det siste tilsto han også, at en mann ved navn Olav Eriksen og hans hustru kunne også gjøre ondt.

 

Han har sverget å ville ta imot sakramentet, og når Gud og øvrigheten så godt synes, ville han derpå gå til døden for sine misgjerninger.

 

Har vi derfor herom ikke annerledes visst for retten å dømme, enn at Kristoffer Lauritsen bør refses på sitt liv, ved ild, bål og brann og alt hans gods (om han noe eier) gis til Kongen.»

----

Opplysninger fra regnskapet: Kristoffer eide 16 daler, en del mynter og seks små sølvskjeer. Mestermannen fikk 5 daler for henrettelsen. Kristoffer hadde vært fem uker i varetekt og hadde fått mat for 2 ½ daler.

 

Ordforklaringer:

Signet – stempel til å lage avtrykk (segl)

Laugfaste – pålitelige

Er vederfaret – har skjedd

Ta imot sakramentet – gå til nattverd

Mestermannen – skarpretter, bøddel