Folkemord i Namibia

Oppgave

Bruk nettstedet under for å sette deg inn i det tyske kolonistyret i Sørvest-Afrika og svare på spørsmålene.

  1. Hva var bakgrunnen for folkemordet på hereroene på begynnelsen av 1900-tallet?
  2. Hvorfor ønsket Tyskland kolonier?
  3. Hvordan blir folkemordet på hereroene oppfattet i dag? Noen trekker linjer til nazistenes massedrap på jøder under 2. verdenskrig (holocaust). Hvilke likheter finnes mellom massedrapene?