Nanjing-massakren og forholdet mellom Japan og Kina i dag

Den japanske krigføringen i Kina var svært brutal. Det verste overgrepet skjedde i Nanjing i 1937, der kanskje så mange som 300 000 mennesker mistet livet på seks uker. Nanjingmassakren preget fremdeles forholdet mellom Japan og Kina i dag.

Oppgave

  1. Finn ut mer om den japanske krigføringen i Kina og Nanjingmassakren.
  2. Hvordan forholder Japan seg til denne massakren?
  3. På hvilke måter preger denne hendelsen fremdeles forholdene mellom Kina og Japan?
  4. Japanske krigsforbrytelser er lite kjent i Vesten. Finn grunner til hvorfor det er slik.