Kapittel 9. Første verdenskrig

Kap. 9. Oppy Wood Imperial War Museum, London / Bridgeman Art Library, London

Kapitlet dekker dette kompetansemålet i læreplanen:

 • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn

Begrep

 • blankofullmakten, Tysklands støtte til Østerrike-Ungarn i 1914 dersom landet ville angripe Serbia.
 • den nøytrale allierte, betegnelse på Norge under første verdenskrig lansert av den norske historikeren Olav Riste i 1960-årene.
 • dyrtid, periode under første verdenskrig da vanlige arbeideres lønninger ikke steg i takt med vareprisene.
 • Folkeforbundet, forbundet av stater het på engelsk «League of Nations». Det skulle hindre krig og var en forløper for vår tids Forente Nasjoner (FN).
 • jobbetid, periode under første verdenskrig da noen nordmenn spekulerte i at aksjekursene skulle stige.
 • Jyllandslaget, et avgjørende sjøslag i 1916 utenfor Jylland i Danmark. Det resulterte i at den tyske krigsflåten ikke våget seg ut i åpent hav resten av krigen.
 • La belle epoque, «den vakre tiden», tiårene før første verdenskrig da europeere flest ikke fryktet for krig.
 • spanskesyken, smittsom sykdom som tok livet av mellom 21 og 25 millioner mennesker de siste månedene av første verdenskrig og påfølgende år. Spanskesyken døde ut tidlig i 1920-årene.
 • trippelalliansen, alliansen mellom Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia.
 • trippelententen, alliansen mellom Frankrike, Russland og Storbritannia.
 • Versaillesfreden, fredstraktaten mellom de allierte (USA, Frankrike, Storbritannia) og Tyskland etter første verdenskrig.
 • Wilsons 14 punkter, fredsplan laget av USAs president Woodrow Wilson under første verdenskrig.