Velkommen til Historie Vg3 Påbygging!

Velg kapittel, og du er i gang!

Historie Vg.3. Påbygging forside

På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg3. Påbygging. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i menyen til venstre.

Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet. Her finner du blant annet forklaring av sentrale begreper i kapitlet, pdf-filer av alle kartene i boka, tidslinjer til hvert kapittel og lydfiler med lærebokteksten.

Lærerressurs

Nettstedet har en egen del for lærere med forslag til halvårsplaner og undervisningsopplegg. Den inneholder ingen «hemmeligheter», og det er fritt for elevene å gå inn og se hva som ligger der.

Vi håper både elever og lærere vil ha glede og nytte av nettstedet. Send oss gjerne kommentarer til nettstedet og meld fra om du finner feil eller har forslag til stoff som du mener vi burde ha.

Dersom ikke annet er oppgitt, er forfatterne av tekster og oppgaver Ivar Libæk, Øivind Stenersen, Asle Sveen og Svein A. Aastad. Undervisningsoppleggene er laget av Ida S. Jøssund. Grafiske illustrasjoner og kart er laget av John Arne Eidsmo.