Klostervesenet i Norge

Kirken hadde en sterk stilling og øvde stor innflytelse på middelalderens mennesker. I 1152–53 fikk Norge sin egen erkebiskop med sete i Nidaros. Det var paven som tok initiativet til å opprette en norsk kirkeprovins. I århundrene som fulgte, var det et aktivt klosterliv i Norge. Bruk nettstedene under eller søk på Internett og svar på spørsmålene.

Oppgave

  1. Hvor fantes det klostre i Norge i middelalderen?
  2. Hvilke ordenssamfunn fantes i Norge i middelalderen?
  3. Hvordan var kvinnens stilling i klostervesenet?
  4. Hvem gikk i kloster, og hvilke roller og oppgaver hadde nonnene i og utenfor klosteret?
  5. Hvilke historiske kilder forteller om kvinner i norske klostre?