Bildet av Afrika

Mange har kritisert at mediene gir folk et ensidig negativt syn på Afrika. Her er to framstillinger av forholdene i Afrika. Les kildene og svar på oppgavene.

Oppgaver

1. Hvorfor er Solheim optimistisk på vegne av Afrika?

2. Sammenlikn det bildet Solheim gir av Afrika, og det Tørres gir.

3. Sammenlikn det synet de har på Sør-Afrika. Hva mener Tørres er et av Afrikas store problemer? Hvorfor er denne problemstillingen så viktig?

4. Kan deres ulike posisjoner ha noe å si for synet på Afrika? Begrunn svaret.

Kilder

Kilde 1: Erik Solheim, miljø- og utviklingsminister: «Et annet Afrika» i Dagbladet 15.10.07

«Ta testen: Hva tenker du når jeg sier Afrika? Krig eller fred? Sult eller økonomisk vekst? Aids eller demokratiske valg? Somalia eller Botswana? Jeg gjetter på at du ganske konsekvent endte opp med det første alternativet. Vi tenker alle på Afrika som krigenes kontinent. Som epidemienes kontinent. Som sultens kontinent. Hvordan havnet vi der? (…) Selv om man lett kan få inntrykk av det motsatte, er realiteten at det aldri har vært færre konflikter i Afrika enn nå. Afrika har aldri hatt flere demokratisk valgte regjeringer enn nå. De færreste har fått med seg at Afrika som region nå har sunne vekstrater (…) Helt sør i Afrika finner vi lokomotivet. Sør-Afrika står i en særstilling på kontinentet og er den regionale supermakten, men også en internasjonal økonomisk stormakt. Landet representerer et marked i framgang med god tilgang til naturressurser. Børsen i Sør-Afrika er blant verdens ti største. Det bygger godt oppunder landets selvtillit at man fikk tildelt fotball-VM i 2010. Som for første gang avholdes i Afrika (…)»

Kilde 2: Liv Tørres, utenlandssjef i Norsk Folkehjelp: «Det rike kontinentet» i Dagbladet 17.10.07

«(…) For 50 år siden hadde mange store forventninger til Afrikas framtid. Sammenliknet med for eksempel landene i Asia var de afrikanske heller ikke overbefolket. Det var med andre ord grunn til å se optimistisk på Afrikas framtid etter frigjøringen (…) 50 år etter er det Afrika som er lengst unna å nå Tusenårsmålene, mens landene i Asia har skutt fart. Det er i Afrika spedbarnsdødeligheten er høyest, levealderen lavest og fattigdomsbekjempelsen har kommet kortest. Flere afrikanske land er dag fattigere enn de var ved frigjøringen for 50 år siden (…) Afrika er det kontinentet som mer enn noe annet preges av ulikhet og skjev fordeling av ressursene. Sør-Afrika ligger nesten på verdenstoppen når det gjelder urettferdig fordeling av ressurser, og ulikheten har økt de siste ti åra. De rikeste ti prosentene av landets innbyggere forbruker 80 prosent av landets samlede inntekter (…) De fleste land i verden med høyest ulikhet mellom de rike og de fattige er i Afrika. Alt i alt forbruker de rikeste 10 prosentene av befolkningen i hele Afrika over 50 prosent av kontinentets ressurser (…)