Repetisjonsspørsmål til kap. 2

1 Hva kjennetegnet en polisstat?

2 Hvordan ble polisstatene styrt?

3 Hvorfor utvandret folk fra det greske fastlandet, og hvor slo de seg ned?

4 Hva knyttet forskjellige greske folk sammen?

5 Hva kjennetegnet Sparta som stat, og hvordan ble staten styrt?

6 Hva kjennetegnet Aten som stat, og hvordan ble staten styrt?

7 Hva var perserkrigene, og hvilket utfall fikk de?

8 Hva ble resultatet av Aleksander den stores felttog?

9 Hvordan ble den romerske republikken styrt?

10 Hvorfor og hvordan utvidet Roma sin makt?

11 Hvordan kom Cæsar til makten, og hvorfor ble han drept?

12 Hvordan ble Oktavian til Augustus?

13 Hvordan holdt keiserne kontrollen over befolkningen i Roma?

14 Hvilke endringer foretok keiser Konstantin i styret av riket?

15 Hvorfor gikk Vestromerriket under, mens Østromerriket bestod?