Repetisjonsspørsmål

1 Hvilke stater ønsket å oppheve kolonisystemet etter andre verdenskrig?

2 Hva var apartheid?

3 Hvilken rolle spilte Nelson Mandela i Sør-Afrika?

4 Hvorfor blir 1960 omtalt som det store frigjøringsåret i Afrika?

5 Hvordan reagerte kolonimaktene på frigjøringsbevegelsene?

6 Hvordan styrte Robert Mugabe i Zimbabwe etter 1980?

7 Hvordan har Nigerias store olje- og gassforekomster påvirket landet?

8 Hvordan har Kina påvirket Afrika økonomisk i nyere tid?

9 Hvorfor seiret kommunistene i Kina i 1949?

10 Hva ville Mao Zedong oppnå med folkekommunene og det store spranget?

11 Hvorfor startet Mao Zedong kulturrevolusjonen?

12 Hva var målet for Deng Xiaopings politikk etter 1978?

13 Hvilken taktikk førte Gandhi mot det britiske kolonistyret?

14 Hvorfor ble britisk India splittet i India og Pakistan?

15 Hva var hovedinnholdet i Nehrus politikk?

16 Hvordan forsøkte Indira Gandhi å modernisere India? Hvorfor ble hun drept i 1984?

17 Hva var bakgrunnen for borgerkrigene i Jugoslavia?

18 Hvorfor ble det krise i EU etter 2008?

19 Hvilke problemer stod Barack Obama overfor i sine presidentperioder?

20 Hva kjennetegner Russland under president Putin?

21 Hva var Ukrainakrisen (2014)?

22 Hva var flyktningkrisen (2015)?

23 Hvilke reaksjoner fikk flyktningstrømmene i Europa?

24 Hvordan har fremveksten av ekstrem islam og terror preget politikken i nyere tid?

25 Hva ligger i uttrykket globalisering?