Europeisk dominans fra 1500-tallet

På side 66 og 67 i læreboka står det en artikkel med tittelen «Mot en ny tid». Teksten handler om hvorfor europeerne kom til å dominere verden fra slutten av 1500-tallet, altså fra utgangen av middelalderen.

Oppgave

    1. Les teksten og lag en liste over poengene du finner underveis. Marker ett poeng du mener er viktigere enn de andre.
    2. Skriv et oppsummerende avslutningsavsnitt som passer til teksten og som gir svar på spørsmålet: «Hvorfor var det europeerne som kom til å dominere verden fra 1500-tallet?»