Sparta og Aten

Oppgave

1. Les om polisstatene på s. 18-19. Forklar begrepene under med egne ord.

Polis, akropolis, agora, borgere, "de fremmede", slaver

2. Les om «Sparta – krigerstaten» og «Demokratiet i Aten», s. 23-25. Lag en oversikt der du sammenligner Sparta og Aten ved å fylle inn opplysningene fra læreboka i et SPØK-skjema. Hva er de største forskjellene mellom disse bystatene, slik du ser det? Diskutere med en annen i klassen. (SPØK = sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold).